Günümüzde artan rekabet koşulları şirketlerin giderlerini en aza indirerek kârlarını artırmaları amacı ile,
planlamadan, satınalmaya ve ürünün müşteriye ulaşmasına kadar süren her adımın üstüne odaklanmalarını şart koşmakta,
bu zorunluluk kavram değişikliklerini de beraberinde getirmektedir.

Geçmişte planlama, satınalma, hammadde yada bitmiş ürünün stok yönetimi, depolanması, taşınması ve dağıtımı, tali ve ayrı yürüyen işler olarak görülürken, zincirin bu halkaları yakın geçmişte oluşan “Tedarik Zinciri” kavramı içinde birbirine bağlı “Müşteri’den Müşteriye” kadar gerçekleşen süreçler olarak yerini almıştır.

Rekabetin en sıkı biçimde yaşandığı otomotiv sektörünü esas alan TS 16949 standartında dahi bu kavram,
standartın amaçlarından biri olarak, “tedarik zincirindeki değişim ve kayıpları azaltmayı vurgulamak” ifadesi ile yer almaktadır.

Dünyada ortaya çıkan..

Devamı