Performance-measurementArtık tedarik zincirini anlatırken aklımıza gelen ilk söz “bir zincirin en zayıf halkası kadar güçlü olduğu” ve bir sistemi iyileştirmek için önce ölçmemiz bunun için de ölçülebilir hale getirmemiz gerektigidir.

Bir işletme tedarik zincirinin tüm adımlarını izlemeli ve ölçmelidir, bu amaçla tedarikçiler için de ölçülecek performans kriterleri belirlenmelidir.

Birazdan değinecegimiz tedarikçi performans göstergelerinin örnekleri çoğaltılabilir ve günümüzde birçok işletmenin ERP sistemlerini kullanmaya başlaması ile gerekli verileri toplamak ve ölçmek daha kolay hale gelmiş olsa da, göstergeleri belirlerken yine de ölçme işinin de bir iş yükü ve dolayısı ile maliyeti olacağı unutulmamalı ve tedarikçilerin iyileştirmesini sağlayacak önemli göstergelerden öncelikle başlayarak gerktigi kadarı daha sonra adım adım ilave edilmelidir.

Bu konudaki diğer bir önemli huhus da yapılan ölçümlerin sonuçlarının tedarikçiler ile paylaşılmasını gerçekleştirerek tedarikçilerin kendi performans sonuçları hakkında bilgi sahibi olması ve sonuçları doğrulamalarının sağlanmasıdır. Böylece ölçüm sırasında yapılacak hatalar ortadan kaldırılacak, daha iyi ve kararlı bir ölçüm sistemi geliştirlmeye zorlanacak aynı şekilde tedarikçi de benzer sistemi kendi tarafında kurmaya teşvik edilecektir.

Sevkiyat Göstergeleri
1- Tedarikçi Sevkiyat Güvenilirligi:
Tedarikçinin siparişi teyit ettigi tarih ile , sevk ettigi tarih arasındaki farktır.
Sipariş mal ya da hizmeti kapsayabilir, ancak teyit edilen sevkiyat şekline (incoterms) göre ölçme yapılmalıdır.
Buradaki en öneml konu budur ve ERP sistemlerinde teslim şeklinin farklı olması, her teslim şekline göre baz alınacak kriterler ile, kısmi yapılan sevkiyatlar ve iş günü/ takvim günü farklılıkları hesaplamayı karmaşıklaştırmaktadır.

2-Tedarikçi Sevkiyat Yetenegi:
Tedarikçinin siparişi teyit ettigi tarih ile istek tarihi arasındaki farktır ve tedarikçinin siparişlerinizi karşılama yeteneğini gösterir.
Bu kriteri hesaplarken tüm malzeme ve malların bir normal şartlar altında bir teslim süresi olduğunu ve istek süresinin bu süreyi aşmadığını göz önünde bulundurmak gerekir, teslim tarihi normal şartlarda 30 gün olan bir ürünü tedarikçiden 15 günde isteyerek bu kriteri ölçmek doğru olmaz, standar sürelerin altında istenen siparişler gerekirse ölçüm dışı bırakılmalıdır.

Kalite Göstergeleri:
1- Tedarikçi iade oranı:
Hatalı teslim edilen parçaların, toplam sevk edilen parçalara oranıdır , genelde PPM cinsinden ölçülür ve bu oran tespit edilen hatalı ürün miktarının sevk edilen ürün mikarına oranı x 1 milyon olarak hesaplanır.

Örnegin ;
iade edilen ürün miktarı 5 adet ve sevk edilen malzeme miktarı 20.000 adet ise bu durumda PPM doğru orantıyla 1.000.000×5/20.000= 250 olarak hesaplanır.
Tedarikçi ve ürün bazında ölçülebilir.

2-Sevkiyat kalitesi:
Sevkiyat başına gerçekleşen hataların ölçülmesi ile hesaplanır, lojistik süreçlerinde yapılan, fatura, irsaliye eksikligi, hatalı yükleme ya da yanlış ambalajlama bu kriter altında ölçülüp raporlanabilir.

3-Kalite Sistemleri denetim sonuçları:
Tedarikçide gerçekleştirilen proses ve sistem denetimlerinin sonuçlarıdır.

Bunun yanında;
maliyet, işbirliği, çevre gibi konularda da tedarikçiler için kriterler tanımlanmalıdır.